به نام یکتای بی همتا

از شکست عبور کنید پیروزی در دستان شماست

شکست مرحله ای است برای رسیدن به پیروزی.

کسانی که در زمینه مددکاری اجتماعی و روانکاوی جامعه فعالیت دارند و بر روی افراد پست تحقیق می کنند. تفاوتهای بسیاری از جمله سن ، تحصیلات ، و موارد زیادی را دربین این افراد مورد بررسی قرار می دهند.

در بین اینگونه افراد هستند اشخاصی با تحصیلات بالا بعضی دیگر کم سواد یا بی سواد . یکسری دیگر با سطح خانوادگی بالا و بعضی هم از طبقات پایین ،تعدادی از آنها جوان و یا  پیرهستند.

اما وجه مشترک این افراد این است که همگی خود را شکست خورده ،مغلوب و فنا شده احساس می کنند.تمام این قشر خود را پایمال شده و ضعیف می پندارند.

اکثرآنها در این فکرهستند که جامعه و افراد آن حق آنها را ضایع و یا به عبارتی اجحاف کردند.

تمامی این افراد دوست دارند گوش شنوایی گیر بیاورند تا داستان زندگی خود و از منجلابی که در آن گرفتار شده اند برای دیگران بازگو کنند تا همه بدانند.این شرایط نابسامان تمام زندگی این افراد را تسخیر کرده است.

یکی شریکش کلاه سرش گذاشته دیگری از همسرش جدا شده یکسری دیگرهم دوست ناباب و جامعه باعث شده تا آنها به این وضعیت برسند.

پس از تحقیق از افراد پایین جامعه که در بین آنها معتاد و ولگرد وجود دارد به سطح بالاتری از جامعه می رویم  و به بررسی افراد متوسط می پردازیم.در بین افراد متوسط جامعه هم به مطلب مشترکی برمی خوریم که افراد پایین و پست دلیل در منجلاب بودن خود را از همان می دانستند.

این افراد هم همان حرفهایی را می زدند که افراد طبقه پایین جامعه می زدند.افراد متوسط جامعه هم خود را شکست خورده می دانستند.و  از دیدگاه آنها دلیل بودن در این موقعیت چیزی جز شکست خوردن نیست.

این قشر جامعه در روند مسیر خود بسیار محتاط هستند.آنها از شرایط بدی که در زندگی برایشان پیش آمده آزرده خاطر هستند.این افراد سخت کار می کنند و تقاضای یک زندگی خوب را دارند اما به شرایط موجود اکتفاء می کنند.از خود خسته شده و بیزارند و احساس سرخوردگی می کنند ولی پرتلاش هستند.

 آنها شکست را می پذیرند و درنهایت تسلیم سرنوشت می شوند تا ببینند چه چیزی را برایشان رقم می زند.

کمی بالاتر می رویم و وارد دنیای نه چندان پرجمعیت افراد موفق می شویم.دراین وادی هم به افرادی با موقعیت های اجتماعی مختلف برمی خوریم.از وزیر و وکیل گرفته تا دکتر و مهندس،کارگر،کارمند از جنوب شهر تا بالای شهر با مدارک شغلی متفاوت از خانواده های فقیر و ثروتمند همگی افرادی هستند که جامعه کوچک موفق را تشکیل می دهند.

این افراد که بخشهای مختلف جامعه را می گردانند و اداره می کنند شرایط سخت و دشوار بسیاری را در زندگی گذرانده اند و از نزدیک لمس و تجربه نموده اند.