تکنیکهای عملیاتی بهبود فکر

بهبود فکر

در نظر بگیرید یک اکیپ دفتر مهندسی می خواهند اقدام کنند به ساختن یک برج چندین طبقه اولا باید با استفاده از قوانین فیزیک و ریاضی و مهندسی با محاسبات دقیق نقشه اولیه ای را ترسیم کنند و تمام جوانب کار را در نظر بگیرید طوری که انگار برج بصورت واقعی ساخته شده است. بعد پس از تایید شدن نقشه و طرح اقدام به مهیا نمودن مصالح و کارگر و بنا نمایند و طبق این روال مقدمات کار را انجام دهند و مرحله مرحله پیش بروند تا در نهایت ساختمان به پایان برسد.

اگر بخواهیم به سیستم کارکرد اعضای بدن اشاره کنیم دقیق به همین سبک می باشد. دقیقا عملکرد فکر و بدن و زندگی ما تایید شده و تست شده می باشد.

ما هم اگر می خواهیم خواسته های خود را به نتیجه برسانیم ابتدا باید با محاسبات دقیق و درخواست جزئیات به کائنات خواسته خود را ارائه دهیم. چون بدون ارائه درخواست ما هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و بصورت تصادفی کاری انجام نمی شود. بلکه باید بصورت علمی و محاسبه شده انجام شود. چون دنیا و کائنات بر اساس نظم و قانون خاص خودش برقرار شده است.  در ادامه سعی می کنم روشها و تکنیکهای فوق العاده ای را جهت ساختن زندگی خود به شما آموزش دهم.

خواسته های ما انسانها بصورت درخواست یا همان دعا ارائه می شود. بعضی افراد بصورت انفرادی درخواست و دعای خودشان را اعلام می کنند و در بعضی مذاهب هم بصورت اجتماع و جمعی دعا و درخواست می کنند.

البته مدنظر من افرادی هستند که بصورت انفرادی و خصوصی دعا و درخواست خودشون را اعلام می دارند.

درخواست و دعا آرزوی قلبی درون و روح ماست دعا یعنی اینکه از خدای متعال بخواهیم که حاجتی از ما را بجا بیاورد دعا همانطور که گفتم از ذات وجود درونی ما سرچشمه می گیرد و شروع می شود. دعا خواسته های ما از زندگی دنیوی را آشکار می کند. حالا هر کسی خواسته مخصوص به خودش را دارد یکی تقاضای یک زندگی مرفه می کنه یکی تقاضای سلامتی و شادی و یک سری از افراد هم تقاضای نعمت های نامتناهی خدای بزرگ را دارند.