باور داشته باش کوه را جابجا کن

مورچه جابجایی کوه

موفقیت به چه معنی است؟

این واژه پر معنی تعابیر مثبت بسیاری  دارد

اگر بخواهیم گسترده تر موفقیت را بررسی کنیم می توان گفت موفقیت رفاهی است که شما و خانواده در آن قرار دارید.

خانه زیبا،ماشین لوکس،سفرکردن، خرید،ودر کل امنیت مالی اینها از جمله مواردی هستند که حاصل یک زندگی ایده ال می باشند.

شاید بتوان گفت موفقیت 

یعنی مورد تحسین و تمجید قرار گرفتن از طرف دیگران و یا در مقابل جمعی از مردم،یا اینکه برای دیگران الگو و راهنما بودن در زندگی.

موفقیت را اینطور هم میتوان بیان کرد ، موفقیت یعنی آزادی ،رهایی و استقلال

آزاد بودن در انتخابهای مهم زندگی،رها بودن از ترس و نگرانی و ناکامی

موفقیت یعنی داشتن استقلال مالی تا بتوانی به خویشان و اطرافیان کمک بیشتری بکنی،در مجموع موفقیت یعنی داشتن آرامش،اعتماد به نفس و عزت نفس،یا اینکه در مسیر زندگی فقط به هدف خود فکر کردن است.

انسانها خواستار موفقیت هستند، هر کدام از افراد بشر به دنبال بهترینها در زندگی هستند.هیچ انسانی پستی، خواری و زندگی عادی داشتن و از طبقه پایین بودن در جامعه را دوست ندارد و لذت نمی برد.

هیچ کس نمی خواهد در زندگی درجا بزند و در جای خود باقی بماند.

 یا اینکه به عقب برگردد همه انسانها به دنبال یک زندگی با رفاه  هستند.

شاید این جمله زیبا را شنیده باشید با داشتن ایمان می توان کوه را جابجا کرد.

تعداد اندکی از مردم این باور را دارند که می توان این کار را انجام داد.در نتیجه تعداد کمی از مردم قادر به انجام آن هستند.شنیده اید که افرادی می گویند این یک خیال واهی است که بتوان کوه را را جابجا کرد.

یا اینکه با گفتن کوه حرکت کن بتوان موجب حرکت آن شد این یک امر غیر ممکن است.اینگونه افراد باور را با خواب و خیال اشتباه گرفته اند. همه می دانند که با گفتن کوه حرکت کن باعث جابجایی آن نمی توان شد.

یا با داشتن رویای زندگی مرفه نمی توان آن را بدست آورد،اما میتوان با داشتن ایمان و باور قوی این کارها را انجام داد. با ایمان و باور به موفقیت می توان آن را بدست آورد.

در قدرت ایمان و باور هیچ سحر و جادویی وجود ندارد.